POLÍTIQUES DE QUALITAT I SEGURETAT

calidad seguridad coexpan

POLÍTICA DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

COEXPAN assumeix el compromís de promoure a totes les seves plantes una cultura de qualitat i seguretat a través de tres pilars bàsics que ens permeten:

  • Aconseguir el grau de satisfacció més alt dels nostres clients, als quals se'ls ofereix participació i cooperació en totes les fases de desenvolupament i fabricació dels seus productes.
  • Fabricar productes segurs i de màxima qualitat que compleixin els requisits legals i reglamentaris aplicables i que protegeixin el medi ambient.
  • Implementar una cultura de millora contínua que compleixi els estàndards de qualitat i seguretat més avançats i exigents.

POLÍTICA DE SEGURETAT

La direcció de COEXPAN considera que la seguretat tant de les persones com dels equips i les instal•lacions és un objectiu irrenunciable, fonamental i permanent.

En aquest sentit, COEXPAN assumeix els compromisos següents:

  • Involucrar tot el personal en la responsabilitat de la gestió de la seguretat i la salut, fent partícips els col•laboradors externs en aquest compromís.
  • Conscienciar i promoure una cultura de seguretat entre tots els empleats i col•laboradors com a forma de garantir la seguretat de les persones i el control sobre els processos.

Certificats de qualitat