MERCATS I APLICACIONS

A COEXPAN oferim una àmplia gamma de productes i solucions, tant en làmina rígida i multicolor com en productes termoformats, adreçats a dos grans mercats:

Mercats

COEXFOOD

Solucions per a la indústria alimentària

COEXTECH

Solucions per a aplicacions tècniques