Làmina de barrera alta PS / EVOH / PS

Lámina alta barrera PS/EVOH/PS

Làmina multicapa formada per PS a les capes interior i exterior com a material base i per EVOH actuant com a barrera alta.

Components

PS: proporciona a la làmina les propietats mecàniques desitjables en cada cas particular.

EVOH: copolímer d'alcohol polivinílic que confereix al conjunt unes propietats de barrera contra els gasos magnífiques.

Característiques

 • Excel·lents propietats de barrera contra gasos i aromes.
 • Bones propietats mecàniques.
 • Fàcil termoformat.

OPCIONS

 • Es fabrica en blanc, monocolor, bicolor, amb o sense lluentor, i transparent.
 • Possibilitat d'afegir-hi un film imprès decoratiu a la cara externa.

Làmina de barrera alta PP / EVOH / PP

Lámina alta barrera PP/EVOH/PP

Làmina multicapa formada per PP com a material base i per EVOH actuant com a barrera.

Components

PP: Proporciona a la làmina una resistència tèrmica i a l'impacte molt bona. Possibilitat de fabricació en homopolímer i copolímer.

EVOH:Copolímer d'alcohol polivinílic que confereix al conjunt unes propietats de barrera contra els gasos magnífiques.

Característiques

 • Excel·lents propietats de barrera contra gasos, vapor d'aigua i aromes.
 • Alta resistència contra greixos, olis i productes químics.
 • Apte per al seu ús en autoclau, esterilitzable.
 • Apte per al seu ús en microones i al bany maria.

OPCIONS

 • Es fabrica en blanc monocolor i transparent.

Làmina de barrera alta PS / EVOH / PE

Lámina alta barrera PS/EVOH/PE

Làmina multicapa formada per PS com a material base, per EVOH actuant com a barrera i per PE en contacte amb l'aliment.

Components

PS: proporciona a la làmina les propietats mecàniques desitjables en cada cas particular.

EVOH: Copolímer d'alcohol polivinílic que confereix al conjunt unes propietats de barrera contra els gasos magnífiques.

PE: És la capa en contacte amb el producte envasat, de fàcil segellabilitat i amb una bona resistència química i als greixos. Es fa servir en diferents densitats en funció de les necessitats del client.

Característiques

 • Excel·lents propietats de barrera contra gasos, vapor d'aigua i aromes.
 • Alta resistència contra greixos, olis i productes químics.
 • Bones propietats mecàniques.
 • Fàcil termoformat.
 • Molt bona segellabilitat.

OPCIONS

 • Es fabrica en blanc monocolor i transparent.
 • Capa de PE pelable.
 • Possibilitat d'afegir-hi un film imprès decoratiu a la cara externa.

Làmina de barrera alta PET / EVOH / PE

Lámina alta barrera PET/EVOH/PE

Làmina multicapa apta per al contacte amb aliments formada per PET com a material base, per EVOH actuant com a barrera i per PE.

Components

PET: li proporciona a la làmina una transparència i una resistència a l'impacte excellents.

PE: Destaca per la seva segellabilitat i la seva barrera al vapor d'aigua.

EVOH: Copolímer d'alcohol polivinílic que confereix al conjunt unes propietats de barrera contra els gasos magnífiques.

Característiques

 • Excel·lents propietats de barrera contra gasos, vapor d'aigua i aromes.
 • Alta resistència contra greixos, olis i productes químics.
 • Excel·lent resistència a l'impacte.
 • Alta transparència i lluentor.
 • Bona segellabilitat.

OPCIONS

 • Es fabrica transparent, blanc o de color.
 • Possibilitat d'afegir-hi un film imprès decoratiu a la cara externa.

Làmina de barrera alta PP / EVOH / PE

Lámina alta barrera PP/EVOH/PE

Làmina multicapa formada per PP com a material base, per EVOH actuant com a barrera i per PE en contacte amb l'aliment.

Components

PP: Proporciona a la làmina una resistència tèrmica i a l'impacte molt bona. Possibilitat de fabricació en homopolímer i copolímer.

EVOH: Copolímer d'alcohol polivinílic que confereix al conjunt unes propietats de barrera contra els gasos magnífiques.

PE: És la capa en contacte amb el producte envasat, de fàcil segellabilitat i amb una bona resistència química i als greixos. Es fa servir en diferents densitats en funció de les necessitats del client.

Característiques

 • Excel·lents propietats de barrera contra gasos, vapor d'aigua i aromes.
 • Alta resistència contra greixos, olis i productes químics.
 • Apte per al seu ús en microones i al bany maria.
 • Bones propietats mecàniques.
 • Fàcil termoformat.
 • Molt bona segellabilitat.

OPCIONS

 • Es fabrica en blanc monocolor i transparent.
Contacto

Sus datos personales serán tratados conforme a la política de privacidad
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com